Heino

AFSCHEID
Onze gewaardeerde baszanger Guus van Wifferen heeft afscheid genomen van de Stichting Open Muziekestafette Heino. Door de komst van Rene Wibier uit Vilsteren is het stichtingsbestuur weer compleet. Guus was de grondlegger van dit fantastische evenement en als waardering werd hem een Oorkonde en een Geschenkbon aangeboden.

Links
Nieuwe website Stichting Open Muziekestafette  Heino www.muziekestafette.nl
Nu Heino: Nieuws uit Heino 
Salland Centraal: Nieuws uit Salland
Salland Editie De Stentor: Nieuws uit Salland 
Jonkman Website: www.flipjonkman.com

Cultuurprijs Gemeente Raalte
Heino Vocaal is genomineerd!
De motivatie voor deze nominatie is als volgt omschreven:
Het meer dan 90 jaar oude koor "Looft den Heer" is in staat gebleken zich open te stellen voor andere zangers en een nieuw publiek. Onder de nieuwe naam "Heino Vocaal" heeft het koor het repertoire van geestelijke liederen ter begeleiding van kerkdiensten weten om te zetten naar een volstrekt andere focus, zoals de "Liebeslieder" van Brahms. Er zijn zelfs plannen uitgewerkt voor een multiculturele uitvoering van "The Armed Man" van Karl Jenkins.
Deze nieuw ingeslagen weg betekent een culturele verrijking, waarbij voortdurend gezocht wordt naar samenwerking met andere musici en nieuwe zanggenres.
Kortom, Heino Vocaal ontwikkelt zich projectmatig en in volledige openheid binnen een zich vernieuwende, maar toch dorpse samenleving. 

Hart voor Salland
Alle beetjes helpen!