Heino

De repetities van Heino VocaAL Vocaal vinden nu plaats in de Oude Maalderij, Canadastraat 6 te Heino van 13.30 u. - 15.30 . (op de woensdagmiddag)


15 april 2023: Jubileumconcert t.g.v. 100 jaarig bestaan
o.l.v. Joan Jonkman
In de Nicolaaskerk te Heino.
Aanvang: 15.00 u.

Lessons and Carols
door Heino Vocaal o.l.v. Joan Jonkman.
Zaterdagmiddag 10 december 2022 om 15.00 u. te Wijhe in de Nicolaaskerk.

Lessons and Carols
door Heino Vocaal o.l.v. Joan Jonkman.
Zondagmiddag 11 december 2022 om 15.30 u. te Heino in de Nicolaaskerk.


REPETITIE HEINO VOCAAL
De repetitie van Heino Vocaal is nu op de woensdagmiddag van 13.30 u. - 15.30 u.
Zingen overdag! U bent van harte welkom!
Nieuwe leden zijn van harte welkom!


HEINO VOCAAL viert haar 100ste verjaardag en HEEFT ZIN IN EEN FEESTJE!

Ja, u leest het goed!
Terwijl alom in de regio de koren groot en klein gedwongen zijn de handdoek in de ring te gooien, zijn bij Heino Vocaal de voorbereidingen, ondanks de corona-perikelen, voor het 100-jarig jubileum in volle gang.
Op 1 oktober 1922 is het 100 jaar geleden dat de Christelijke Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” werd opgericht, de naam werd in 2008 gewijzigd in “Heino Vocaal” en het repertoire werd meer toegespitst op toegankelijke hedendaagse en klassieke muziek.Het koor bestaat uit een hechte groep leden. In coronatijd zijn de repetities zelfs gewoon online doorgegaan, mede dankzij het doorzettingsvermogen van het bestuur en enthousiasme en inzet van onze dirigente Joan Jonkman.
Heino Vocaal laat zich niet klein krijgen en verheugt zich op het vieren van haar 100ste verjaardag met alle geïnteresseerde inwoners van Heino.
Zoals het er nu uitziet zullen er verschillende festiviteiten plaatsvinden in de loop van 2022.
Er wordt hard gewerkt aan een jubileumconcert en adventsconcerten, en ook aan optredens tijdens de WAK-week, de jaarlijks Muziekestafette, een expositie in de Oude Maalderij en nog meer.
Een creatieve groep leden is al bezig met de voorbereidingen, de plannen beginnen steeds meer vorm te krijgen.
We hebben er zin in!

Heino Vocaal snakt er naar om weer te kunnen beginnen. 
https://www.facebook.com/flip.jonkman/videos/2969890449715147/


Heino Vocaal (v.h Looft den Heer)   collecteert ieder jaar voor het Anjerfonds. Ook dit jaar, maar vanwege de Corona digitaal!!!!
Alhier doneren en.....het komt terecht bij Heino Vocaal.
https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020?p=38380906&fbclid=IwAR1FXTK31Sx5fpTBgev-3G7xRy0UbIhbkVeWFUzijfAmr8DAvRS5JlXXXwk


Collecte Anjerfonds!!!!

PERSBERICHT

Collecteweek van het Cultuurfonds in Overijssel

Speciale jubileumeditie mobiele Anjeractie van 22 tot en met 30 mei 2020

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en daarom vieren we dit met een speciale jubileumcollecte. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100% van de opbrengst zelf houden! Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto HOUD CULTUUR IN DE BUURT LEVEND!

Dit jaar is maar liefst 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging. Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in het jaar 2019 ruim 300 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van 765.000 euro gemoeid.

 Mobiele Anjeractie

De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Uiteraard kan er ook gedoneerd worden via de website anjeractie.nl

Anjeractie 2020
De jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt plaats van 22 tot en met 30 mei 2020. Duizenden collectanten zullen zich gaan inzetten voor cultuur en natuur in Nederland. Samen komen ze in actie om hun clubkas aan te vullen voor...
anjeractie.nl
.

Over de Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging.

 

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

 

Het Cultuurfonds Overijssel is een van de twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

 

HEINO VOCAAL ZOEKT AANVULLENDE LEDEN

Repetitie: Maandagavond in Zaal de Heerenbrink van Het Wooldhuis in Heino
o.l.v. Joan Jonkman van 19.00 u. - 21.00 u. 

IN 2022 BESTAAT HEINO VOCAAL 100 JAAR!!!!!!!


75 jaar Vrijheid!
5 mei 2020
Sngalong op vrjwillige basis. 


75 jaar Vrijheid!

13  april 2020
Optreden met verschillende Heinose koren: 'GIJZELAARSDRAMA'

Zaterdag 8 juni 2019.

Open Dag Landgoed 'De Vlaminckhorst'  te Heino
m.m.v. o.a. Heino Vocaal.

Heino Vocaal in actie!

                   
           

                                                              

                     

 

Hedendaagse componisten  tijdens Concert van Heino Vocaal
op zondagmiddag 3 maart 2019.
DalfsenNet

Zondagmiddag 3 maart 2019.
Voorjaarsconcert Heino Vocaal   o.l.v. Joan Jonkman
m.m.v.
Maaike Gerritsen viool
Arjan Eek klarinet
Marijn Siero piano
Henk Linker orgel
Kaarten zijn 2 weken van tevoren
voor 10 Euro verkrijgbaar bij koorleden, Readshop en Dorpshuis
Entree bij de ingang van de Nicolaaskerk 12,50 Euro. Kinderen t/m 12 jaar gratis.Vrijdag 5 en 6 oktober 2018.
8e Open Muziekestafette Heino.
http://www.muziekestafette.nl/431430608
Het optreden van Heino Vocaal zal zijn op vrijdag 5 oktober om 19.50 u.

 

 

 


Maestro in Heino
    op zaterdag 9 juni om 14.00 u. in de RK kerk  aan de Canadastraat in Heino.
    Open voor een ieder die in een ludiek kader van muziek wil komen.


Vrijdag 8 juni 2018.
Optreden Heino Vocaal bij Overkempe.
Aanvang 19.00 u.

Zaterdag 19 mei Foto sessie bij de Vlaminckhorst en Klein Aver Heino
                          in het veld

16 december 2017 Kerstconcert in de Nicolaaskerk.
Aanvang 19.00 u.
m.m.v. Heino's Mannenkoor, Heino Vocaal en Ons Genoegen.


Zondag 3 december 2017 viering 150 jaar 'Nicolaaskerk'.
10.00 u. met o.a. Heino Vocaal.

1e repetitie na de vakantie:
maandagavond 4 september 2017
In de Heerenbrink van Het Wooldhuis aan de Paalweg.
Aanvang: 1945 u.
NIEUW LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM

Heino Vocaal zit ook op Facebook.
Facebook

Anjeractie
De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De collecteweek voor cultuur en natuur in Nederland is van 14 tot en met 20 mei 2017. De collectanten zijn leden van Heino Vocaal


Hart voor Salland.
Vanaf 19 tot 20 maart kan er door leden van de Rabo Bank Salland gestemd worden op zijn of haar favoriete vereniging of stichting.
Stemt U op Heino Vocaal?  Iedere stem is geld waard. 
                                                            

Heino in Salland

Facebook:  Mooi Salland

                           - Havezathe Den Alerdinck -

Heino

AFSCHEID
Onze gewaardeerde baszanger Guus van Wifferen heeft afscheid genomen van de Stichting Open Muziekestafette Heino. Door de komst van Rene Wibier uit Vilsteren is het stichtingsbestuur weer compleet. Guus was de grondlegger van dit fantastische evenement en als waardering werd hem een Oorkonde en een Geschenkbon aangeboden.

Links
Nieuwe website Stichting Open Muziekestafette  Heino www.muziekestafette.nl
Nu Heino: Nieuws uit Heino 
Salland Centraal: Nieuws uit Salland
Salland Editie De Stentor: Nieuws uit Salland 
Jonkman Website: www.flipjonkman.com

Cultuurprijs Gemeente Raalte
Heino Vocaal is genomineerd!
De motivatie voor deze nominatie is als volgt omschreven:
Het meer dan 90 jaar oude koor "Looft den Heer" is in staat gebleken zich open te stellen voor andere zangers en een nieuw publiek. Onder de nieuwe naam "Heino Vocaal" heeft het koor het repertoire van geestelijke liederen ter begeleiding van kerkdiensten weten om te zetten naar een volstrekt andere focus, zoals de "Liebeslieder" van Brahms. Er zijn zelfs plannen uitgewerkt voor een multiculturele uitvoering van "The Armed Man" van Karl Jenkins.
Deze nieuw ingeslagen weg betekent een culturele verrijking, waarbij voortdurend gezocht wordt naar samenwerking met andere musici en nieuwe zanggenres.
Kortom, Heino Vocaal ontwikkelt zich projectmatig en in volledige openheid binnen een zich vernieuwende, maar toch dorpse samenleving. 

Hart voor Salland
Alle beetjes helpen!


 

Facebook

Heino Vocaal zit ook op Facebook:   HEINO VOCAAL

50 jarig Jubileum Ali Jonkman

Vijftig jaar zingen in een koor
             - Ali Jonkman in de bloemetjes -


Het was voor Ali Jonkman  een grote verrassing. Zij werd bij ‘Heino Vocaal’ tijdens de jaarvergadering in de bloemetjes gezet. Maar liefst 50 jaar lid van ons koor!  Daar moest aandacht aan besteed worden. Namens de KCZB was de heer Peter IJspeert van Regio Oost naar Heino gekomen.

Vijftig jaar lid bij ‘Heino Vocaal’ en zijn voorganger ‘Looft den Heer’. Ali begon haar zangcarrière bij het koor ‘Zanglust’ uit Wythmen,  maar op 18-jarige leeftijd reeds trad zij toe tot het Chr. Gem. Koor ‘Looft den Heer’ uit Heino.
Dhr. IJspeert overhandigde  - na lovende woorden – een sculptuur met een certificaat.   De sculptuur heet ‘Chapeau’ en beeldt iemand uit die z’n hoed afneemt.
Tijdens de toespraak werd door ieder koorlid een ‘hoofddeksel ’ opgezet als een teken van ‘Chapeau' ter felicitatie. Om de gebeurtenis nog specialer te maken voor Ali waren al haar drie dochters met kinderen uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn.
Na het gezamenlijk zingen van 'Lang zal ze leven'  werd door het koor ‘An Irish Blessing’ gezongen.
Uiteraard ontbraken de bloemen niet!