Geschiedenis

Geschiedenis
Heino Vocaal (voorheen Looft den Heer)  is opgericht op 1 oktober 1922
In 1922 werd ook Fanfare Salland opgericht en in 1927 de Muziekvereniging 'Ons Genoegen'

1929
Zangconcours  in Apeldoorn            

                      
                                           - met dirigent dhr. Schotanus uit Zwolle - 

Op de voorste rij van links naar rechts:
Juffrouw Teunissen, onderwijzeres van de Christelijke school, dan een onbekend iemand en Mientje ter Weele-Marsman uit Wijhe.

Tweede rij  (van links naar rechts)
Grietje Veldhuis-Klijnstra uit Lenthe, Jan Bos, Jo Laanbroek, Dirigent Schotanus uit Zwolle, Egbert Pothof, Anna Jansen-Wijnhout uit Soeslo, Riek Pothof- v.d. Vegte en Jan Pothof  Zwolle.

Derde rij (van links naar rechts)
Gerritje Jonkman uit Windesheim, onbekend, Dien Wolters, Gerrigje Tuten- Hengeveld van 't Reelaer, Mientje Valk- Zieleman, mej. Havinga van 'Klein Aver Heino', Ietje Hartholt, Daatje Westhoff- Horstman uit Herxen  en Maria Timmerarends- Veldhuis uit Lenthe.

Vierde (achterste) rij van links naar rechts:
Geert Schalen van 't Nijenhuis, G.J. v.d. Kolk uit Windesheim, Jan Hartholt, Hendrik Rietberg, Hendrik Veldhuis uit Lenthe (smid) , Dieks Rietberg, Derk Middag en Hendrikus Horstman.

1941
Heel bijzonder natuurlijk dat tijdens de 2e wereldoorlog een muziekfestival werd georganiseerd door de Muziekvereniging 'Ons Genoegen' uit Heino  waar 'Looft den Heer' ook aan meewerkte. Dit festival werd georganiseerd op het weiland Den Dolder: 23 en 24 augustus 1941.

1950
Het repertoire van het Heinose koor is danig veranderd. In 1950 klonk 'Grootvaders klok'. En op 2e Pinksterdag naar een concours?  Dat kon toen allemaal.  Bij de melkfabriek werd het succesvolle koor opgewacht door de muziekvereniging   'Ons Genoegen' om vervolgens  gehuldigd te worden op het Marktplein. De muziektent werd iets later gebouwd, anders had de huldiging zeker daar plaatsgevonden.
Tijdens het concours op 2e Pinksterdag werd o.l.v. dhr. Brouwer een 1e prijs behaald met 308 pnt.
                  
1950 was een druk jaar. Op 25 maart deed het koor mee aan een concert in de Nederlands-Hervormde kerk, waarin ook een blinde organist en een pianist alsmede het toenmalige koor 'Advendo' optraden.  Op 9 mei ging 'Looft den Heer' met een bus van Meinderink naar Sanatorium Zandhove in Zwolle, waar op het grasveld achter het huis werd gezongen.  Verder verleende het koor op 12 mei zijn medewerking aan de slotavond van alle jeugdverenigingen in Gebouw Vrede.
               
                                    - Gebouw Vrede aan de Haarstraat -

Het koor werkte ook regelmatig mee aan Kerkdiensten.

                               
                                    - ook Dominee en juffrouw de Graaf woonden hier -

Tijdens de jaarvergadering in 1950 werd Ds. de Graaf hartelijk welkom geheten  door de voorzitter. Ds. de Graaf zat even gezellig tussen het bestuur een kop chocolade te drinken, waarna hij dirigent Brouwer een boekwerk aanbood: De ritmische Psalmen en Gezangen voor het werk dat hij voor de kerstwijdingsdienst van 1948-1949 had gedaan.
            
1950
Beelden met vele bekende gezichten van de Muziekvereniging 'Ons Genoegen' Heino.
http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/heino/fanfare/films/ons-genoegen


1954
Op concours naar Oldemarkt


Concoursganger Nr. 1 was H. Brouwer

1966

Zaterdag 17 december 1966 Kerstuitvoering o.l.v. dirigent H. Brouwer.
Tijdens die Kerstuitvoering werkten mee: Johan Klompenhouwer en Flip Jonkman trompet.
Dirigent Brouwer was in die tijd een grote persoonlijkheid binnen de kring van Dirigenten!  Bij de Harmonie- en Fanfareorkesten was Oling een gevierd persoon, maar Brouwer bij de zangverenigingen! 
Dirigent Brouwer heeft het Heinose koor zeker 20 jaar geleid!1973
Liedboek voor de Kerken.
Bij het uitkomen van dit Liedboek werden 12 LP's  gepresenteerd. Aan deze serie van 12 LP's  heeft ook 'Looft den heer' meegewerkt o.l.v. de legendarische Rein Bakker.  De opnamen zijn gemaakt in de Verrijzeniskerk te Zwolle. Natuurlijk zijn deze LP's opgenomen in de Platenkast van Flip Jonkman.

 

1989
Te Deum Laudamus
Radiouitzending op 19 februari 1989 met zang van 'Looft den Heer'!
Toen werd de uitvoering nog opgenomen op een casettebandje!
 o.a.
Verleih uns Frieden - Felix Mendelssohn Bartholdy mp3
Lied 463: O Heer die onze Vader zijt mp3

1991
Sfeervolle Muziekavond: werkgroep Chili Heino met 'Looft den Heer'.

           

1995
   


2002


Spannend Concert!
Uitgevoerd werd o.l.v. Jan Willem van Asselt, 'Stabat Mater' van Caldara. Medewerking werd toen verleend door het koor 'Dennegalm' uit Keerbergen, de toenmalige partnergemeente van Heino.
Uit de courant:


April 2005
Kort Concert2012

Terugblik Open Muziekestafette Heino.  Terugblik

Jubileumconcert o.l.v. Joan Jonkman uit Zwolle.   (3 november 2012)
En.... 'Looft den Heer' wordt 'omgedoopt' tot  'Heino Vocaal'.
Een prachtig concert met onder meer 'Liebeslieder ' van Brahms.
Opname: You Tube
Anna Snel werd benoemd tot Erelid : Anna Snel
In de aankondiging staat Anna als eerste Erelid, dat blijkt niet juist te zijn! Ank Eshuis blijkt n.l. het eerste Erelid te zijn!  Of toch niet? Mevrouw Wisselink dan..? 

Mooi ! Muzikaal Programma:

2013

Voorbereiden op Kerst 2013
 

22 december 2013: 50e Volkskerstzang in de RK Kerk te Heino2014
Opname: The Cruxifiction - J. Stainer  You Tube

2015

Ali Jonkman vijftig jaar lid.
Vijftig jaar lid bij ‘Heino Vocaal’ welk ontstaan is uit het koor ‘Looft den Heer’. Ali begon haar zangcarrière bij het koor ‘Zanglust’ uit Wythmen maar reeds op 18-jarige leeftijd  trad zij toe tot het Chr. gem. koor ‘Looft den Heer’ uit Heino.
Dhr. IJspeert overhandigde  - na lovende woorden – een sculptuur met een certificaat.   De sculptuur heet ‘Chapaeu’ en beeldt iemand uit die z’n hoed afneemt.
Tijdens de toespraak werd door ieder koorlid een ‘hoofddeksel ’ opgezet als een Chapeau-groet ter felicitatie. Vermeldenswaard is ook dat haar drie dochters met kinderen aanwezig waren tijdens deze bijzondere gebeurtenis!
Na het zingen van 'Lang zal ze leven' werd door het koor ‘An Irish Blessing’ gezongen.
Uiteraard ontbraken de bloemen niet!

                      

2 en 3 oktober 2015: 5e Open Muziekestafette Heino.
Heino Vocaal werkt voor de 5e keer mee aan dit fantastisch evenement.


2016
Concert 27 november 2016

 

Het jaar 2020!
Voor de koorwereld een rampjaar i.v.m. de Corona.
Al diverse weken wordt er nu digitaal geoefend met Google meet.
Het niet samen kunnen repeteren wordt zeer gemist.